Privacy

Celloles Frank Linchoten hanteert de wettelijke regels voor de bescherming van jouw privacy. Die regels zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Celloles Frank Linchoten respecteert jouw privacy en behandelt de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels. In deze verklaring lees je hoe wij dit doen.

In deze privacyverklaring:

 • onze gegevens;
 • wat wij onder persoonsgegevens verstaan;
 • wat wij onder het verwerken van persoonsgegevens verstaan;
 • voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken;
 • wat je rechten zijn;
 • wat wij doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt;
 • hoe lang je persoonsgegevens worden bewaard.

Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze websites bezoekt (www.celloles-franklinchoten.nl, een contactformulier invult, je aanmeldt voor een cursus, of een nieuwsbrief aanvraagt.

ONZE GEGEVENS:

Celloles Frank Linchoten,

Geerestein 16,

3813 RT Amersfoort

Telefoonnummer: 06 19067441

KvK-nummer: 32148934
www.celloles-franklinschoten.nl
cellolesfranklinschoten@hotmail.com

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

DOELEINDEN

Persoonsgegevens vragen we alleen voor zover dat nodig is. Je persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

 • voor het verstrekken van gevraagde informatie of het inschrijven van een cursus;
 • om nieuwsbrieven te versturen;
 • voor het doen van betalingen;
 • voor het informeren over (wijzigingen in) een lesprogramma.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. Celloles Frank Linchoten verkoopt je persoonsgegevens nooit door aan derden.

JE HEBT OOK RECHTEN

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die je hebt ingevuld. Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar cellolesfranklinschoten@hotmail.com met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens of andere wetgeving? In dat geval heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Stuur je verzoek naar cellolesfranklinschoten@hotmail.com.

Je hebt het recht op dataportabiliteit. Het recht om je persoonsgegevens over te dragen.

Je hebt het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.

Je hebt het recht op inzage. Dat is jouw recht om de persoonsgegevens die ik van je verwerk in te zien.

Je hebt het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die je verwerkt te wijzigen.

Je hebt het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

Je hebt het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.

En je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

 

VEILIGHEID

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. De websites onder beheer van Celloles Frank Linchoten maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Celloles Frank Linchoten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Celloles Frank Linchoten.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Celloles Frank Linchoten gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Celloles Frank Linchoten maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Celloles Frank Linchoten bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan Celloles Frank Linchoten te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Celloles Frank Linchoten heeft hier geen invloed op. Celloles Frank Linchoten heeft Google geen toestemming gegeven om via Celloles Frank Linchoten verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

COOKIES

Celloles Frank Linchoten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Celloles Frank Linchoten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

BEWARING PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Vragen?

Ik hoop je zo voldoende te hebben geïnformeerd. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je gewoon meer informatie wilt neem dan contact op via cellolesfranklinschoten@hotmail.com

 

September-2022